طراحی-کلینیک-روانشناسی

طراحی کلینیک روانشناسی + 9 تکنیک

برای آنکه بر زوایای پنهان ابعاد شخصیتی و مشکلات روانشناسی بیماران مسلط شویم، باید آنها را در مکانی با دکوراسیون مناسب پذیرا باشیم. این نکته کلیدی سنگ ‌بنای برنامه‌های ما برای طراحی کلینیک روانشناسی است.
مراجعین کلینیک‌های روانشناسی آدم‌های حساسی هستند که به دلیلی از مشکلاتی روحی، جسمی و یا وسواس‌های فکری رنج می‌برند. چنین افرادی ناخودآگاه حتی نسبت ‌به محیط اطراف خود عکس‌العمل نشان می‌دهند. وقتی می توانیم با روح و روان این افراد ارتباط برقرار کنیم و آنها را در شرایطی اطمینان ‌بخش از حضور در نزد پزشکی مطمئن آسوده سازیم، که در نگاه آنها جذاب، الهام‌بخش و کارآزموده دیده شویم. این ‌همه وقتی اتفاق می‌افتد که از اصول طراحی کلینیک روانشناسی برای ارائه خدمات مناسب به بیماران استفاده کرده باشیم.